M A D E L E N E O L D E M A N ENGLISH SVENSKA
ARBETEN UPPDRAG OM KONTAKT / CV
SAMARBETEN WORKSHOPS / FÖRMEDLING

TILLBAKA

Bläckteckningar, 50 x 70 cm, UV-ljus, Vaakumfält, Sjöbo konsthall, 2008.

Världens ände, 2008
I tecknings-serien Världens ände är det den tomma pappersytan som laddar varje teckning. Här tar världen slut, i det tomma. Flytande bläck och en finspetsad penna har använts för att få fram det andra, det som finns. Landskapet, träden och varelserna. UV-ljuset som belyser varje teckning förstärker papprets vita och sprider en skymnings/grynings känsla. Skuggor beter sig annorlunda vid skymning. Jag vet inte om det är en ö jag befinner mig på, men kanske.

Bläckteckningar, 50 x 70 cm, UV-ljus, 2008.

Bläckteckningar, 50 x 70 cm, UV-ljus, 2008.

TILLBAKA