M A D E L E N E O L D E M A N ENGLISH SVENSKA
ARBETEN UPPDRAG OM KONTAKT / CV
SAMARBETEN WORKSHOPS / FÖRMEDLING

TILLBAKA

CirkulationsCentralen, 2011.

Den vertikala erfarenheten, CirkulationsCentralen, Malmö, 2011
Det finns ingen horisont i utställningen Den vertikala erfarenheten. Madelene Oldeman har skapat stora suggestiva bläck och akvarellteckningar där vissa verk har svårt att få plats i sin fulla längd i gallerirummet. Bildytan i teckningarna är så noggrant bearbetad att den tycks vilja sväva ut ur pappret och bli ett föremål i rummet. En teckning tar steget fullt ut och blir till ett eget objekt. Helheten ger ett drömlikt svävande intryck där allt tycks sträva efter att uppgå i en ny form eller andra tillstånd. Gallerirummet blir till en låda som fångar en del av illusionen. Oldeman arbetar ofta med stora teckningar. Det rinnande svårkontrollerade bläcket i kontrast till den finspetsade pennan är en arbetsmetod som pågått under ett par år. Nu har färgen förts in, akvarellen ligger likt ett handkolorerat fotografi i teckningarna.

Bläckteckning, 50x70 cm, 2011.

Den vertikala erfarenheten, CirkulationsCentralen, Malmö, 2011.

Till vänster: 360 cm hög bläck och akvarellteckning. Till höger: Rodnande hus, 68x150 cm.

Rodnande hus, bläck och akvarellteckning, 68x150 cm, 2011.

Bläck, gouache och akvarellteckning, 70x150 cm, 2010.

Gammal frukt, bläck och akvarellteckning, 70x150 cm, 2011.

Bläck, akvarell och akrylteckning, 150x200 cm (här beskuren) 2011.

Detalj av bläck, akvarell och akrylteckning, 2011.

Bläck och akvarellteckning, 130x360 (1000) cm, 2009.

TILLBAKA