M A D E L E N E O L D E M A N ENGLISH SVENSKA
ARBETEN UPPDRAG OM KONTAKT / CV
SAMARBETEN WORKSHOPS / FÖRMEDLING

TILLBAKA

Two students at an Art Academy, Open studios, Malmö konsthögskola, 2001.

Madelene Oldeman har byggt en vägg i sin ateljé på Konsthögskolan i Malmö. Under ett par månader har hon arbetat på bägge sidor om väggen som om hon vore två olika elever. Student I är en romantisk naturälskande mystiker som arbetar mycket ute i naturen. Student II är en skulptör och fotograf med feministiska undertoner. Titeln Two Students at an Art Academy möter besökarna när de lämnar de bägge ateljéerna. Projektet visas på Open studios på Konsthögskolan i Malmö.

Ateljé, Student I.

Gipsskulptur som bubblar vatten i ett vattenglas, utan titel, Student II.

TILLBAKA