M A D E L E N E O L D E M A N ENGLISH SVENSKA
ARBETEN UPPDRAG OM KONTAKT / CV
SAMARBETEN WORKSHOPS / FÖRMEDLING

TILLBAKA

En dans utförs till klockringning av kyrkan vid Wanås slott. Samtidigt hänger det små klockor i piercingringar genom könet. Fotodokumentation 25 x 25 cm.

Chime of bells, videoinstallation (40 min, loop) Ett drömspel, Wanås slott, 1997.

Videostills från videon Chime of bells 1997.

TILLBAKA