M A D E L E N E O L D E M A N ENGLISH SVENSKA
ARBETEN UPPDRAG OM KONTAKT / CV
SAMARBETEN WORKSHOPS / FÖRMEDLING

TILLBAKA

Farfars sista andetag, fem fotografier, 70 x 100 cm, Galleri Peep, Malmö, 2001.

Besvärjelsearbetena, experiment med foto, plats och tid, 2001-2003
I flera av verken användes en polaroidkamera. De vita minuterna” dvs. den tid det tar för ett foto att framkallas fick bestämma omkretsen på en plats eller styra längden av verk tidsmässigt. De vita minuterna (väntan på framkallning) ger en fördröjning av upplevelsen av ett rum eller en plats som användes aktivt i film och i performance i dessa arbeten. Förutom polaroidkamera användes en småbilds turistkamera och en storformatskamera. I alla arbetena fanns en besvärjelse av tid och plats, av det som är nu.

Besvärjelse IV, film 40 min, visad bland annat under Fotografi i Fokus 2003.

Besvärjelse IV
Ett foto föds ur elden, min hand tar fotot från lågorna och ställer det i sanden. Det bleknar för att tillslut bli vitt. Handen plockar bort den vita bilden och det hörs ett knäppande ljud (det är polaroidkameran som tar ett foto). Måsarna skriker baklänges fast det är svårt att höra. Elden brinner baklänges fast det är svårt att se. Bilderna av platsen runt elden föds, bleknar och försvinner. Det ljusnar. Den direkta fysiska upplevelsen av polaroidbilder och väntan på att ett foto skall framträda är för några minuter magisk. Sen står man där med ett litet avtryck av världen på en papperslapp. Dessa minuter vill jag återkalla en gång till, genom att filma av processen. Och endast på film kan tiden gå åt andra hållet. Film 40 min.

Fotografi av botten på gammelmormors kaffepanna, en av tre svartvita foton, 100 x 120 cm, Galleri Peep, Malmö, 2001.

Porten, Sankt Petri Kyrkan, 2003.

Porten
Porten utfördes utanför Sankt Petri Kyrkan 2003 med en polaroidkamera. Vid olika tidpunkter på dygnet fotade jag av porten till kyrkan och gav det vita oframkallade fotot till förbipasserande. När bilden framträdde ett par minuter senare befann sig personerna någon annanstans i Malmö.

Fotoperformance på Konsthallen i Malmö, 2002.

Fotoperformance
En trio bestående av cello, tvärflöjt och flygel spelade musik av Fredrik Persson. En videoprojektor stod längst bak i rummet, till den var en videokamera kopplad och dess bild projicerades stort på filmduk bakom musikerna. Videokameran stod lite vid sidan om, riktad mot en vägg. Redan när publiken gick in, så knäppte jag en bild med polaroidkameran. Jag satte fotot på väggen framför videokameran och den vita bilden syntes förstorad på filmduken. Långsamt framkallades bilden och jag fortsatte att fotografera hela situationen och tejpa upp bilderna en efter en. Publiken såg varje ögonblick växa fram till musiken. Det uppstod en påtaglig fördröjning i  upplevelsen av platsen direkt och som fotografi, vilket musiken motverkade genom sin förmåga att skapa ett helt eget rum och tid. Fotoperformance 10 minuter. Flexaton -och bild Konsthallen i Malmö 2002.

TILLBAKA