M A D E L E N E O L D E M A N ENGLISH SVENSKA
ARBETEN UPPDRAG OM KONTAKT / CV
SAMARBETEN WORKSHOPS / FÖRMEDLING

TILLBAKA

Balansakt, text och tuschteckning, 19x28 cm, United Network c/o Ystads konstmuseum, 2008.


BALANSAKT
I ljudet mellan hjärtat och tankarna finns möjligheten till orden. Ett flöde, en fors genom strupen. Strupen kramas av en köttklump i halsen. Den klumpen styrs inte av viljan, utan tillhör Det Autonoma Nervsystemet. Det är lite magiskt faktiskt, även om Vetenskapen inte skulle uttrycka det så. Sköldkörteln ingår i ett lodrätt nätverk av körtlar genom kroppen, ett strå med smultron som definierar vilka vi är, hur vi agerar och reagerar. Körtlarnas fysiska läge sammanfaller nästan märkligt med det Chakra-system som används i den över 2000-åriga gamla Yoga-läran. Strået med roten på jorden och toppen mot Gud och varje smultron en kontaktplats för Eterkroppen att sammanstråla med vår fysiska kropp. I en pocketbok från 1957 “Yoga för Envar”, som jag hittade i min fasters bokhylla 1984 när jag var 12 år, står det under Chakra Vishoudda;

“om ni andas och koncentrerar er på Chakra Vishoudda blir ni begåvade med en hypnotisk vältalighet och förmåga att genomtränga naturens mysterier”

Chakra Vishoudda ligger i halsen, där ljudet forsar. Jag andades mycket genom Chakra Vishoudda under 80-talet, och använde vältaligheten mot min far som var våldsam och oberäknelig. Ord som Skydd. Vältalighetens Sköld. Vad händer när man glömmer andas genom hjärtat? En obalans i Chakra-systemet betyder att det Gudomliga Energi Flödet (Prana-energin) inte flyter som det ska och det kan orsaka alla möjliga fysiska åkommor och i slutändan att man förlorar kontakten med det Andliga i en själv och Sanningen. Likaså i Vetenskapens system så orsakar obalans i en körtel fysiska och indirekt psykiska konsekvenser. En obalans i Vetenskapens sköldkörtel ärver man, som ett Guds straff i Gamla Testamentet, det kan yttra sig som under eller över produktion av sköldkörtel-hormonet Hypertyreos.

UNDERPRODUKTION
lättirriterad,
ökat sömnbehov, trötthet,
nedsatt initiativförmåga och tankeförmåga,
ointresserad,
koncentrationssvårigheter,
minnessvårigheter,
försämrad koordinationsförmåga,
nedastt smaksinne,
huvudvärk,
långsamt tal,
nedsatt hörsel,
yrsel,
minskad aptit,
viktminskning,
frusenhet,
sänkt kroppstemperatur,
nedsatt sexuell lust eller impotens,
nedsatt fruktsamhet,
smärta och stelhet i muskler,
domningar, ilningar, fumlighet och värk i händerna,
onormala subjektiva känsloförnimmelser utan påvisbar anledning, t.e.x stickande känsla i tårna,
långsammare hjärtverksamhet,
minskad blodcirkulation,
tarmvred,
förstoppning,
dålig upptagningsförmåga i tarmarna,
bråck,
heshet,
svullna stämband,
sväljningsbesvär,
blodbrist,
nedsatt svettningsförmåga.
Depression och inre psykos som uppkommer p.g.a inre biologiska orsaker. Detta innebär nedsatt varseblivning (perception), nedsatt förmåga att uppfatta den omgivande verkligheten och den egna personligheten.

ÖVERPRODUKTION
svettas mycket,
nervös,
rastlös,
irriterad,
hjärtklappning,
darrhänt,
svårt att sova,
ökad aptit,
ibland viktökning,
lös avföring,
trötthet,
försämrad kondition,
menstruationsrubbningar (tjejer),
ryggont,
försvagad benvävnad,
stirrig blick,
ögonlocksretraktion,
svullna ögonmuskler och vävnader,
utåtstående ögon,
olika hudsymtom,
svullna skenben,
ändrad hårväxt, håravfall,
ökad nagelväxt,
tryck i huvudet och öronen,
tårögdhet,
sköldkörteln kan växa så det syns,
omsättningen i alla celler ökar, “kroppen rusar” och gaspedalen är i botten.

I Folkmun har sådana här rubbningar kallats för “kärringsjukdom”. Nidbilden är en folkilsken, halvt hysterisk gammal tant som bor en bit utanför byn. Man brukar också säga att rädsla och sorg sitter som en klump i halsen. Alla vet väl hur det känns när det är svårt att svälja. I Yoga för Envar står det att orsaken till körtelbesvär beror på impulsiva sinnesrörelser.

“... ty det är i själva verket genom våra impulser, genom själva mekanismen i våra tankar, som vi påverkar körtlarna.”

Om en Obalans i sköldkörteln är ett gammaltestamentligt straff är det ju bara att bita ihop och finna sig i Guds vilja. Och Gud kan straffa i flera led. Om det är den ilskna gamla tantens egna gruvliga fantasier, och impulsiva sinnesrörelser som orsakar Obalansen, tja då får hon väl skylla sig själv. Men senare forskning under 2000-talet har visat att personer som lever under mycket stark press under lång tid, som exempelvis krig, kan utveckla sköldkörtelstörningar, vilket man då har sett hos unga män, hos soldater. Då är man ett offer.

Guds vilja
Sinnsesrörelser
Offer
Gener
Arv
Öde
Smultron på ett strå

Idé; Balansstycke för kör (att gruppera en Obalans i Världen)
Sätta samman en kör där alla har en Obalans i sköldkörtlarna. Vi övar in ett stycke.
Uppför det en gång, och fikar efteråt.
Text av Madelene Oldeman 2008

TILLBAKA