M A D E L E N E O L D E M A N ENGLISH SVENSKA
ARBETEN UPPDRAG OM KONTAKT / CV
SAMARBETEN WORKSHOPS / FÖRMEDLING

TILLBAKA

Teckning med vänster och höger hand, bläckteckning, 90x84 cm, 2012.

Teckning med vänster och höger hand, Studio 44, Stockholm 2012
Teckningen är uppbyggd som ett figurativt Rorschach-test. Med flytande bläck och finspetsad penna är vänstra halvan av bilden tecknad med vänster hand och den högra med höger hand. I bilden finns två människoapor, två honor, reflekterande varandra. En vän beskrev bilden som "en ny början, utan Adam, men med två Evor".

TILLBAKA