M A D E L E N E O L D E M A N ENGLISH SVENSKA
ARBETEN UPPDRAG OM KONTAKT / CV
SAMARBETEN WORKSHOPS / FÖRMEDLING

TILLBAKA

The Ménières Experience I, indian ink (finspetsad penna), 42x49 cm, 2016.

The Ménières Experience
teckningar gjorda under avklingande eller upptrappande yrselattacker, diagnos Menieres sjukdom.

The Ménières Experience II, indian ink (finspetsad penna), 42x49 cm, 2016.

The Ménières Experience III, indian ink (finspetsad penna), 42x49 cm, 2016.

The Ménières Experience IV, indian ink (finspetsad penna), 42x49 cm, 2016.

TILLBAKA